Στοιχεία Επικοινωνίας

Φόρμα Επικοινωνίας

Διεύθυνση

Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ 99

26441 ΠΑΤΡΑ

Τηλέφωνο

TΗΛ: 2610 422 980

ΦΑΞ: 2610 434 465 

Email

rigas-sa@otenet.gr